Η Α' Φάση των Επαναληπτικών Θεμάτων του 2015 είναι μια νέα υπηρεσία η οποία θα οργανωθεί με τον τρόπο που παρέχονται μέχρι τώρα τα Επαναληπτικά Θέματα, όσον αφορά στις διαδικασίες οργάνωσης, τεχνικής υποστήριξης, θεματοδοσίας και διεξαγωγής, σε 12 βασικά μαθήματα του Λυκείου ( Σε 5 της Γ', 4 της Β' και 3 της Α' Λυκείου) και σε 2 των ΕΠΑ.Λ.Επιστροφή στην κεντρική σελίδα
των Επαναληπτικών Θεμάτων