Στα Επαναληπτικά Θέματα υπάρχει η δυνατότητα εγγραφής φροντιστών μελών συλλόγων της ΟΕΦΕ. Σε όλη τη διάρκεια του χρόνου υπάρχει δυνατότητα εγγραφής ενός φροντιστηρίου στις 3 επόμενες φάσεις των Επαναληπτικών Θεμάτων. Δυνατότητα μεμονωμένης εγγραφής, υπάρχει μόνο για τη Β' Φάση των Επαναληπτικών Θεμάτων. Δεν υπάρχει δυνατότητα μεμονωμένης εγγραφής για την Α΄ ή για τη Γ' Φάση.

Σε όλες τις περιπτώσεις εγγραφής υπάρχει δυνατότητα εγγραφής ενός φροντιστηρίου είτε για το σύνολο των μαθημάτων είτε για ένα συγκεκριμένο θεματικό πακέτο (για την περίπτωση των θεματικών φροντιστηρίων). Έτσι είναι διαθέσιμα εκτός από το Γενικό Πακέτο (Σύνολο των Μαθημάτων) και τέσσερα Θεματικά Πακέτα με χαμηλότερο κόστος:
  • Ανθρωπιστικών Σπουδών.
  • Θετικών Σπουδών.
  • Σπουδών Οικονομίας-Πληροφορικής
  • Θετικών και Οικονομίας-Πληροφορικής και ΕΠΑ.Λ.
  • Μαθημάτων ΕΠΑ.Λ.
Σε περίπτωση συμμετοχής, περισσότερων της μιας μονάδων της ίδιας ιδιοκτησίας ή μονάδων που διατηρούν κάποιας μορφής κοινή ιδιοκτησία στην ίδια ή σε διαφορετική περιοχή, θα υπάρχει μια επιβάρυνση ανά συμμετέχουσα μονάδα. Οι συνάδελφοι καλούνται να δηλώσουν τον ακριβή αριθμό των μονάδων που θα συμμετάσχουν και με τη εγγραφή θα λαμβάνουν για τις επιπλέον μονάδες που εγγράφουν:
  • Υδατογράφημα για κάθε μονάδα με την περιοχή της.
  • Επιπλέον αφίσες της διαδικασίας.
  • Επιπλέον καταχωρίσεις στην Ηλεκτρονική Εφαρμογή παρουσίασης των μονάδων που συμμετέχουν στα Επαναληπτικά Θέματα.
ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΩΝ
Χρεώσεις ανά Φάση Χρέωση
1ης Μονάδας
Για κάθε
Επιπλέον Μονάδα
Αριθμός Μαθημάτων
Για συμμετοχή και στις 3 επόμενες Φάσεις 190 70 64 + 3 Διαγνωστικά Τεστ
Β' ΦΑΣΗ 2017 (Άνοιξη) 140 50 43

ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΩΝ (*)
Χρεώσεις ανά Φάση Χρέωση
1ης Μονάδας
Για κάθε
Επιπλέον Μονάδα
Αρ. Μαθημάτων Φροντιστηρίων Θετικών Σπουδών Αρ. Μαθημάτων Φροντιστηρίων Ανθρωπιστικών Σπουδών Αρ. Μαθημάτων Φροντιστηρίων Οικονομίας- Πληροφορικής Αρ. Μαθημάτων Φροντιστηρίων ΕΠΑ.Λ.
Για συμμετοχή και στις 3 επόμενες Φάσεις 125 50 39 + 2
Διαγνωστικά Τεστ
23 + 2
Διαγνωστικά Τεστ
30 + 2
Διαγνωστικά Τεστ
22 + 2
Διαγνωστικά Τεστ
Β' ΦΑΣΗ 2017 (Άνοιξη) 90 35 26 13 21 19

ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΚΕΤΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΊΑΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΑ.Λ. (*)
Χρεώσεις ανά Φάση Χρέωση
1ης Μονάδας
Για κάθε
Επιπλέον Μονάδα
Αριθμός Μαθημάτων
Για συμμετοχή και στις 3 επόμενες Φάσεις 160 60 55 + 2 Διαγνωστικά Τεστ
Β' ΦΑΣΗ 2017 (Άνοιξη) 115 45 37


(*) Τα θεματικά φροντιστήρια, εκτός αυτών των Ανθρωπιστικών Σπουδών, για τους μαθητές που πρόκειται να φοιτήσουν στη Β' Λυκείου θα λάβουν το Διαγνωστικό Τεστ των Θετικών Σπουδών.

Όλοι οι συμμετέχοντες θα λάβουν από 4 αφίσες (για κάθε εγγραφόμενη μονάδα). Για να γίνει η αποστολή των αφισών θα πρέπει να το δηλώσετε στη Φόρμα Παραγγελίας.

Επιστροφή στην κεντρική σελίδα
των Επαναληπτικών Θεμάτων